LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 30/04/2017 đến ngày 07/05/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
30/04/2017
Thứ Hai
01/05/2017
07:00 Nghỉ Lễ Quốc tế lao động 1/5.

 *

* *
Thứ Ba
02/05/2017
07:00 Nghỉ bù Lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

 *

* *
Thứ Tư
03/05/2017
09:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng Khoa Kinh tế & Phát triển nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Tổ công tác theo Quyết định;
- Toàn thể CBGV Khoa KT & PT (click tại đây)

Hội trường Nhà C Trưởng khoa KT & PT
10:00 Họp Ban tổ chức Đảng ủy.

 Ban tổ chức Đảng ủy

Phòng họp Trưởng Ban tổ chức
14:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường

- Ban giám hiệu
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
15:00 Họp Đảng ủy, Ban giám hiệu

- Đảng ủy viên
- Ban giám hiệu

Phòng họp Hiệu trưởng
15:30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Cán bộ chủ chốt của Trường theo danh sách (click tại đây)
- Tổ công tác theo Quyết định

Hội trường nhà C Hiệu trưởng
16:30 Họp Đảng ủy Trường

 Đảng ủy viên

Phòng họp Hiệu trưởng
Thứ Năm
04/05/2017
08:00 Đảng ủy Đại học Huế làm việc với các tổ chức đoàn thể.

- Thường trực Đảng uỷ ĐHH;
- PGĐ Trương Quý Tùng;
- Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH;
- Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM ĐHH;
- Thường trực Hội CCB ĐHH;
- Thường trực Hội Sinh viên ĐHH;
- Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH;
- Chánh Văn phòng ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy ĐHH
08:00 Họp giao ban khoa Kế toán - Kiểm toán

 CBGV khoa Kế toán - Kiểm toán

Văn phòng khoa PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
08:00 Chương trình giao lưu khởi nghiệp.

- Đại biểu có giấy mời

- Sinh viên tham dự

Hội trường Đoàn Thanh niên
09:00 Họp Ban soạn thảo "Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Đại học Huế trong khuôn khổ Dự án Share" và Tổ giúp việc Ban soạn thảo

 TS. Trần Thị Thu Trang

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi PGĐ Lê Văn Anh - Trưởng Ban
09:00 Phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tổ chức buổi giới thiệu thông tin về Chương trình học bổng DAAD.

 - Lãnh đạo Ban HTQT;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi Trưởng Ban HTQT
09:00 Họp giao ban khoa Tài chính - Ngân hàng.

 CBGV khoa Tài chính - Ngân hàng

Văn phòng khoa TS. Phan Khoa Cương
14:00 Họp Ban điều hành Chương trình tiên tiến.

 Ban điều hành Chương trình tiên tiến

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
17:00 Tư vấn chuyên ngành Tin học Kinh tế.

- Đại diện BCN khoa

- Giảng viên Bộ môn THKT - khao HTTTKT

- Sinh viên K47, K48, K49 chuyên ngành THKT và K50 chuyên ngành HTTTQL

Hội trường TS. Nguyễn Thanh Tuấn
Thứ Sáu
05/05/2017
Thứ Bảy
06/05/2017
08:00 Chương trình Khởi động hành trình doanh nhân.(Cả ngày)

 - Đại biểu có giấy mời

- Sinh viên tham dự

Hội trường Đoàn Thanh niên
08:30 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tại Nghệ An, Bình Định

-  Đại diện Ban giám hiệu

- Cán bộ phòng ĐTĐH

Nghệ An, Bình Định Đại diện Ban giám hiệu
Chủ nhật
07/05/2017
08:00 Chương trình Tinh thần khởi nghiệp Yatte Minahare.

- Đại biểu có giấy mời

- Sinh viên tham dự

Hội trường Đoàn Thanh niên

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC