LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 20/05/2019 đến ngày 27/05/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Hai
20/05/2019
08:00 Seminar: Ngân hàng đề thi môn lịch sử kinh tế quốc dân”
Người trình bày: ThS. Lê Văn Sơn

- Giảng viên Bộ môn lịch sử kinh tế
- CBGV quan tâm

Văn phòng khoa TS. Võ Thị Thu Ngọc
Thứ Ba
21/05/2019
08:00 Họp giao ban khoa QTKD

 CBGV khoa QTKD

Văn phòng khoa Trưởng khoa
09:00 Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cải tạo sân trước Nhà hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 * Đại học Huế: Giám đốc; Ban CSVC; Ban KHTC: Trưởng Ban và chuyên viên liên quan.

* Trường Đại học Kinh tế: PGS.TS. Trương Tấn Quân; Đại diện Phòng: CSVC, KHTC.

* Đơn vị thi công; Đơn vị thiết kế.

99 Hồ Đắc Di Giám đốc Đại học Huế
09:00 Họp giao ban khoa KT-KT

 CBGV khoa KT-KT

Văn phòng khoa PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Tư
22/05/2019
07:30 Sinh viên K49 KTNN-TC bảo vệ khóa luận cuối khóa

 Thành viên Hội đồng theo quyết định

Phòng C3.2 PGS.TS. Trương Tấn Quân - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
23/05/2019
08:00 Họp giao ban khoa Kinh tế chính trị

 CBGV khoa Kinh tế chính trị

Văn phòng khoa Trưởng khoa
14:00 Họp Ban Nữ công Trường

- Ban Nữ công

- Chủ tịch Hội SV

- TB đời sống

- TB phong trào

Phòng họp ThS. Nguyễn Thị Lệ Hương – TB Nữ công
Thứ Sáu
24/05/2019
07:30 Hội thảo “Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

- Đại biểu (có Giấy mời);
- Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế;
- Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
07:30 Sinh viên K49 Rennes bảo vệ khóa luận cuối khóa (Cả ngày)

 Thành phần Hội đồng theo Quyết định

Phòng C4.3 Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp toàn đoàn cán bộ, viên chức được cử tham dự lớp học Cao cấp chính trị do Ban Tổ chức TW tổ chức tại ĐHH 2019.

 * Đại học Huế:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy

- Ban Giám đốc;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

* Đại diện Thường trực cấp ủy cơ sở,

* Các học viên theo danh sách đề nghị và phê duyệt của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế
17:00 Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế mở rộng

- Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHH;
- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Huế
Thứ Bảy
25/05/2019
07:30 Sinh viên K49 Rennes bảo vệ khóa luận cuối khóa (Cả ngày)

 Thành phần Hội đồng theo Quyết định

Phòng C4.3 Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
26/05/2019
07:00 Khai mạc và tiến hành vòng phỏng vấn Chương trình thực tập sinh tiềm năng

- Đại biểu mời

- BTV Đoàn trường

- CLB Học làm giàu

- Các ứng viên tham gia

- CB, GV và SV quan tâm

Hội trường nhà Hành chính Bí thư Đoàn thanh niên
Thứ Hai
27/05/2019

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC