LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/10/2017 đến ngày 26/10/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
19/10/2017
08:00 Họp giao ban khoa và Seminar “Đánh giá tác động chính sách tăng tiền lương tối thiểu vùng lên thu nhập của lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam”; Trình bày: ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

- Toàn thể CBVC khoa QTKD
- CBGV quan tâm

Văn phòng khoa QTKD PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
08:00 Họp Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp lớp K47 KTNN Quảng Nam.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
14:30 Gặp mặt, giao lưu Nữ CB, VC Đại học Huế với Nữ lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 - Đại diện Ban Giám hiệu (TS. Trương Tấn Quân)

- Thành phần theo danh sách

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
15:00 Họp giao ban khoa Kinh tế & Phát triển

 CBGV khoa Kinh tế & Phát triển

Văn phòng khoa PGS.TS. Bùi Đức Tính
16:00 Họp giao ban khoa Kế toán – Kiểm toán

 CBGV khoa Kế toán – Kiểm toán

Văn phòng khoa PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Sáu
20/10/2017
08:00 Hội nghị Tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý Đại học Huế.

 - Đại diện Ban giám hiệu (TS. Trương Tấn Quân)

- Trưởng phòng TCHC và chuyên viên phụ trách văn thư.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi P. Giám đốc Đại học Huế: Trương Quý Tùng
15:00 Gặp mặt Ban đại diện Lưu học sinh Lào tại Thừa Thiên Huế.

 Đại diện LHS Lào của các trường

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
17:30 Giao lưu chào mừng ngày PNVN 20/10.

 - Đại biểu mời

- UV BCH CĐCS Trường (nam)

- Toàn thể Nữ CBVCLĐ.

Tầng 6 - Khách sạn Duy Tân - 12 Hùng Vương - TP. Huế Chủ tịch CĐCS Trường
Thứ Bảy
21/10/2017
07:00 Thi Tốt nghiệp lớp K47 KTNN Quảng Nam (Cả ngày)

 Thành phần theo Quyết định

Quảng Nam Trưởng ban coi thi
15:00 Gặp mặt sinh viên chương trình Rennes đầu năm học 2017 – 2018

- TS. Trần Thị Bích Ngọc

- NCS Phan Thị Kim Liên

- SV chương trình Rennes

Phòng A4.5 TS. Trần Thị Bích Ngọc
Chủ nhật
22/10/2017
Thứ Hai
23/10/2017
Thứ Ba
24/10/2017
Thứ Tư
25/10/2017
Thứ Năm
26/10/2017

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC