LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 05/07/2020 đến ngày 12/07/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
05/07/2020
Thứ Hai
06/07/2020
08:00 Hội ý Thường trực Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Huế

 - Thường trực Đảng ủy ĐHH;

- Giám đốc; các Phó Giám đốc;

- Chánh Văn phòng ĐHH, Chánh Văn phòng Đảng - ĐT.

Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi. Giám đốc Đại học Huế
08:00 Tập trung học viên, copy slide, phổ biến quy chế

- PGS.TS. Bùi Dũng Thể

- ThS. Phạm Minh Hải

- ThS. Nguyễn Văn Thành Vinh

- ThS. Đặng Xuân Trí

100 – Phùng Hưng PGS.TS. Bùi Dũng Thể
14:00 Họp giao ban Ban giám hiệu và trưởng các đơn vị trực thuộc

- Ban giám hiệu
- Trưởng các đơn vị

Phòng họp Hiệu trưởng
Thứ Ba
07/07/2020
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ k19 đợt 1 (Cả ngày)

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

100 – Phùng Hưng Chủ tịch Hội đồng
08:00 Hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2020

 * Các trường đại học:

- Hiệu trưởng

- Trưởng phòng KH- TC, Kế toán trưởng

- TS. Nguyễn Thanh Hùng

 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

- Đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường
- Đại diện sinh viên các khóa K51, K52, K53

Hội trường Đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ Tư
08/07/2020
07:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện qui trình tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.
1. Từ 07g30 - 8g00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ;
2. Từ 08g00 - 09g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt;
3. Từ 09g00 - 10g00: Hội nghị Đảng ủy;
4. Từ 10g00 - 10g30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy;
5. Từ 10g30 - 11g30: Hội nghị Đảng ủy (bước 5).

 1.- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH; 

2.* Đại học Huế: - Đảng ủy viên ĐHH;

* Các trưởng thành viên:

- Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

3. Đảng ủy viên ĐHH.

4. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

5.- Đảng ủy viên ĐHH; 

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ k19 đợt 1 (Cả ngày)

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

100 – Phùng Hưng Chủ tịch Hội đồng
08:00 Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường của Sinh viên Khoa QTKD năm 2020

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Văn phòng Khoa Chủ tịch Hội đồng
13:30 Hội nghị thực hiện qui trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
1. Từ 13g30 - 14g30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (bước 1);
2. Từ 14g30 - 15g30: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2);
3. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 3);
4. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; (bước 4);
5. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 5).

 1. - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH; 

2.* Đại học Huế: - Đảng ủy viên ĐHH;

* Các trường thành viên:

- Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở 

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

3. Đảng ủy viên ĐHH.

4. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

5. - Đảng ủy viên ĐHH; 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ Năm
09/07/2020
07:30 Họp bàn giao cơ sở 100 Phùng Hưng của Trường Đại học Kinh tế cho Trường Đại học Nông Lâm

* Đại học Huế: Giám đốc; PGĐ Trương Quý Tùng; Phụ trách Ban KHTC&CSVC; Kế toán trưởng

* Trường ĐHNL: Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng liên quan (do Trường bố trí)

* Trường ĐHKT: Ban giám hiệu; PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, PGS.TS. Nguyễn Văn Phát, PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc; Trưởng các phòng: TC-HC, KH-TC, Đào tạo, KT-BĐCLGD; TS. Nguyễn Thanh Hùng

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
08:00 Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường của Giáo viên khoa KT-TC năm 2019 (đợt 2). (Sáng: 8h00; Chiều: 14h00)

 Thành viên Hội đồng theo quyết định

Văn phòng khoa Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp giao ban khoa KT&PT

 CBGV khoa KT&PT

Văn phòng Khoa Trưởng khoa
08:00 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

- Đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường
- Đại diện sinh viên các khóa K51, K52, K53

Hội trường Đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường
08:00 Tổ chức Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường của Sinh viên khoa QTKD năm 2020 (đợt2)

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Văn phòng khoa Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp bàn chiến lược đẩy mạnh xuất bản quốc tế

 - PGS. TS. Trương Tấn Quân

 - Trưởng Phòng KH,CN&HTQT;

- Trưởng và Phó trưởng Khoa phụ trách khoa học của các Khoa;

- Cán bộ, giảng viên có xuất bản quốc tế

- Cán bộ, giảng viên quan tâm

Phòng họp PGS. TS. Trương Tấn Quân
15:30 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho NCS Nguyễn Thị Kim Ánh

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
16:00 1. Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy đợt 3 năm 2020
2. Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ VLVH ngành QTKD tại Quảng Ngãi

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
10/07/2020
08:00 Họp thông qua quy chế chi tiêu nội bộ

-  Ban giám hiệu
- Trưởng các đơn vị

Phòng họp Hiệu trưởng
Thứ Bảy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC