LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/01/2020 đến ngày 26/01/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
19/01/2020
Thứ Hai
20/01/2020
Thứ Ba
21/01/2020
Thứ Tư
22/01/2020
Thứ Năm
23/01/2020
07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

(từ ngày 23 -29/01/2020)

 *

* *
Thứ Sáu
24/01/2020
07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

(từ ngày 23 -29/01/2020)

 *

* *
Thứ Bảy
25/01/2020
07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

(từ ngày 23 -29/01/2020)

 *

* *
Chủ nhật
26/01/2020
07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

(từ ngày 23 -29/01/2020)

 *

* *

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC