LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 21/08/2018 đến ngày 28/08/2018  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
21/08/2018
07:30 Làm việc với Đoàn thanh tra Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế
(từ ngày 13/8 đến ngày 24/8)

- Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 265/QĐ-KBTTH

- Lãnh đạo, nhân viên phòng KHTC

Hội trường Trưởng đoàn kiểm tra
07:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
09:00 Họp phụ huynh của 12 sinh viên K49 chuẩn bị đi Pháp năm 4

- Hiệu trưởng

- TS. Trần Thị Bích Ngọc

- Phụ huynh và sinh viên chuẩn bị đi Pháp năm 4

Phòng họp Hiệu trưởng
10:30 Hiệu trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp sinh viên Khóa 52

- Đại diện Ban giám hiệu

- TS. Nguyễn Quang Phục

- TS. Nguyễn Thanh Hùng

- Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Ths. Nguyễn Bá Tường

99 Hồ Đắc Di PGS.TS Trần Văn Hòa
Thứ Tư
22/08/2018
07:00 Đón tiếp sinh viên Khóa 52 nhập học

 Thành phần theo Quyết định

Và quyết định bổ sung

 

99 Hồ Đắc Di Hiệu trưởng
07:30 Làm việc với Đoàn thanh tra Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế
(từ ngày 13/8 đến ngày 24/8)

 - Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 265/QĐ-KBTTH

- Lãnh đạo, nhân viên phòng KHTC

Hội trường Trưởng đoàn kiểm tra
08:00 Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2018

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS
Thứ Năm
23/08/2018
07:15 Đón tiếp sinh viên Khóa 52 nhập học muộn

 Thành phần theo Quyết định

Phòng B1.1 Hiệu trưởng
07:30 Làm việc với Đoàn thanh tra Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế
(từ ngày 13/8 đến ngày 24/8)

- Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 265/QĐ-KBTTH

- Lãnh đạo, nhân viên phòng KHTC

Hội trường Trưởng đoàn kiểm tra
08:00 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2017-2018 của các trường đại học thành viên

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
14:00 Bảo vệ đề cương Luận văn thạc sĩ K18 đợt 3

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

100 – Phùng Hưng Chủ tịch các Hội đồng
14:00 1. Từ 14g00 đến 15g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế;
2. Từ 15g00 đến 16g00: Họp Đảng ủy Đại học Huế;
3. Từ 16g00 đến 17g00: Họp Đảng ủy Đại học Huế mở rộng.

 1.
- Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHH;
- Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
2.
- Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHH.
3.
- Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHH;
- Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHH, Chủ tịch Hội CCB ĐHH, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế
Thứ Sáu
24/08/2018
07:15 Đón tiếp sinh viên Khóa 52 nhập học muộn

 Thành phần theo Quyết định

Phòng B1.1 Hiệu trưởng
07:30 Làm việc với Đoàn thanh tra Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế
(từ ngày 13/8 đến ngày 24/8)

 - Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 265/QĐ-KBTTH

- Lãnh đạo, nhân viên phòng KHTC

Hội trường Trưởng đoàn kiểm tra
08:00 Đại học Huế kiểm tra hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

- Đoàn kiểm tra ĐHH

- Hiệu trưởng

- Phòng ĐTSĐH

Phòng họp Hiệu trưởng
Thứ Bảy
25/08/2018
08:00 Lễ Khai mạc và họp Hội đồng đánh giá, xét giải vòng sơ khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018.

 PGS.TS. Trương Tấn Quân

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi (Lễ Khai mạc); các phòng họp số 04 Lê Lợi (họp các Hội đồng). P. Giám đốc Đại học Huế- P. Trưởng ban Tổ chức
Chủ nhật
26/08/2018
Thứ Hai
27/08/2018
Thứ Ba
28/08/2018

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC