LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 26/03/2017 đến ngày 02/04/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
26/03/2017
Thứ Hai
27/03/2017
08:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng phòng TC-HC

- Ban giám hiệu
- Trưởng phòng TC - HC

Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
08:00 Họp giao ban khoa HTTTKT.

 CBGV khoa HTTTKT

Văn phòng khoa TS. Hoàng Triệu Huy
09:00 Hội ý Ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Đại học Nông Lâm Huế.

 Thành phần theo Quyết định

Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH mở rộng.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHH;
- Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
Thứ Ba
28/03/2017
08:00 Hội nghị báo cáo viên và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng Khóa X.

* Đại học Huế :
- Thường trực Đảng ủy ĐHH;
- Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH;
- Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH;
- Báo cáo viên ĐHH (theo Quyết định số 78-QĐ/ĐU).
* Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc:
- Đại diện Thường trực Đảng ủy cơ sở;
- Ban Tuyên giáo các đảng ủy cơ sở.
 

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng uỷ ĐHH
Thứ Tư
29/03/2017
07:30 Hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ cho các lớp K16 – đợt 3 tại Huế.

 Thành phần theo Quyết định

100 - Phùng Hưng Chủ tịch Hội đồng
09:00 Họp giao ban khoa TC-NH

 CBGV khoa TC-NH

Văn phòng khoa TS. Phan Khoa Cương
14:00 Họp bàn về thiết kế phôi bằng tốt nghiệp đại học

 PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế.
Thứ Năm
30/03/2017
13:00 Đón tiếp cựu Cán bộ, giáo viên, sinh viên ngành KTNN về dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (1967 - 2017)

 Thành phần theo Quyết định.

100 - Phùng Hưng Trưởng Ban tổ chức
Thứ Sáu
31/03/2017
07:30 Đón tiếp cựu Cán bộ, giáo viên, sinh viên ngành KTNN về dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (1967 - 2017)

 Thành phần theo Quyết định.

100 – Phùng Hưng Trưởng Ban tổ chức
07:30 Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017. (Học sáng 31/3, ngày 1&2/4)

 - Đại diện Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đại diện Thường trực Đảng ủy Đại học Huế;
- Đại diện Ban Thường vụ các đảng ủy cơ sở;
- Toàn thể học viên lớp học;
- Báo cáo viên mời giảng bài.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng uỷ ĐHH
13:30 Tiếp và làm việc với Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan

TS. Trương Tấn Quân

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế.
Thứ Bảy
01/04/2017
Chủ nhật
02/04/2017

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC