LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2017 đến ngày 19/12/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
12/12/2017
08:00 Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông, bằng 2 tại Huế.

 Thành viên Hội đồng theo quyết định.

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
08:30 Họp Hội đồng Khoa học đào tạo: Thông qua quy định đào tạo liên thông; quy định đào tạo VLVH theo học chế tín chỉ; quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo liên thông, bằng 2.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định

- TS. Nguyễn Quang Phục

- ThS. Nguyễn Thanh Thiện

Phòng họp Hiệu trưởng
08:30 Hội thảo tập huấn về Đổi mới giáo dục (cả ngày)

 Thành phần theo danh sách.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
14:00 Họp giao ban khoa Kế toán - Kiểm toán.

 Toàn thể CBGV khoa Kế toán - Kiểm toán

Văn phòng khoa PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
14:00 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và bầu Trưởng, Phó khối năm 2018.

 - PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

- Đại diện lãnh đạo phòng TC - HC và cán bộ phụ trách thi đua

Phòng Hội thảo nhà A1, Trường Đại học Luật Trưởng khối thi đua đào tạo I
15:00 Siminar: "Nep là biểu hiện sáng tạo và phát triển học thuyết giá trị của Mac trong đời sống thực tiễn"; Người trình bày: TS. Trần Xuân Châu

- Toàn thể CBGV Bộ môn KTCT thời kỳ quá độ

- CBGV quan tâm

Văn phòng khoa TS. Hà Thị Hằng - Trưởng khoa -Trưởng Bộ môn
16:00 Họp BCH Công đoàn khóa IX lần thứ nhất

 - UV BCH Công đoàn khóa IX

- Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường

- Đại diện Ban thường vụ CĐ ĐHH

Phòng họp Triệu tập viên - Bùi Văn Chiêm
Thứ Tư
13/12/2017
08:00 Trao đổi, thảo luận cơ hội hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với khoa QTKD, Đại học Queensland

-  Toàn thể CBGV khoa QTKD
- CBGV quan tâm

Hội trường BCN khoa QTKD
08:00 Họp Ban tổ chức Hội thảo lý thuyết kinh tế công (PET 2018).

 Thành phần theo Quyết định.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
09:00 Họp giao ban khoa Tài chính – Ngân hàng.

 Toàn thể CBGV khoa Tài chính – Ngân hàng

Văn phòng khoa Trưởng khoa TC - NH
09:30 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài giáo viên năm 2018 lần thứ 2.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
10:00 Họp Chi bộ khoa Tài chính – Ngân hàng

 Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa TC-NH

Văn phòng khoa Bí thư chi bộ khoa TC - NH
14:00 1. Họp Chi bộ khoa Kinh tế chính trị
2. Họp giao ban khoa Kinh tế chính trị

1.   Toàn thể Đảng viên khoa KTCT

2.   Toàn thể CBGV khoa KTCT

Văn phòng khoa TS. Hà Thị Hằng
14:00 Hội thảo Quốc gia về Đổi mới giáo dục đại học

 Thành phần theo danh sách.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
14:00 Họp Chi bộ KHCN, ĐTSĐH và TT TT-TV.

 Các Đảng viên Chi bộ KHCN, ĐTSĐH và TT TT-TV.

Phòng họp Bí thư Chi bộ KHCN, ĐTSĐH và TT TT-TV.
15:00 Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Công đoàn Đại học Huế về nội dung Đại hội & nhân sự BCH Công đoàn Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

 - Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH;
- Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH;
- Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
16:00 Seminar: Học thuyết giá trị thặng dư; Người trình bày: TS. Nguyễn Hồ Minh Trang

 - Toàn thể CBGV bộ môn LLCT cơ bản

- CBGV quan tâm

Phòng họp TS. Hà Xuân Vấn
Thứ Năm
14/12/2017
08:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
08:00 Hội thảo: Thiết kế bài tập thực hành và tình huống nghiên cứu trong kinh doanh.

- Toàn thể CBGV khoa QTKD
- CBGV quan tâm

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
14:00 Hội nghị Giao ban công tác Kế hoạch tài chính, Cơ sở vật chất cuối năm 2017.

- PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

- Trưởng hoặc Phó trưởng phòng KH-TC

- Trưởng phòng CSVC

- Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán

- Kế toán tổng hợp

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Nghiệm thu đề tài của sinh viên chương trình tiên tiến.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng B5.3 PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Sáu
15/12/2017
08:00 Hội nghị về "Các mô hình quản trị đại học trong môi trường giáo dục hiện nay" lần thứ 3.

 Thành phần theo công văn

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Phát bằng thạc sĩ lớp cao học K16 tại Thanh Hóa.

-  Hiệu trưởng

-  Phòng ĐTSĐH

 

Trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa Hiệu trưởng
Thứ Bảy
16/12/2017
08:00 Management & Sale Management Program Trainee 2018. (Cả ngày)

- Đại biểu có giấy mời

- Tập đoàn Nestle’

- Sinh viên đăng ký

Hội trường TS. Nguyễn Quang Phục
13:00 Khai mạc và thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống Hội Cựu chiến binh Đại học Huế lần thứ X, năm 2017

- Đại biểu (Giấy mời);
- BCH Hội CCB Đại học Huế;
- BCH Hội CCB cơ sở trực thuộc;
- Các đội tham dự giải;
- Hội viên Hội CCB, cán bộ, lao động và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (số 52 Hồ Đắc Di) Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế
Chủ nhật
17/12/2017
08:00 Management & Sale Management Program Trainee 2018. (Cả ngày)

- Đại biểu có giấy mời

- Tập đoàn Nestle’

- Sinh viên đăng ký

Hội trường TS. Nguyễn Quang Phục
Thứ Hai
18/12/2017
08:00 Management & Sale Management Program Trainee 2018. (Cả ngày)

- Đại biểu có giấy mời

Tập đoàn Nestle’

- Sinh viên đăng ký

Hội trường TS. Nguyễn Quang Phục
Thứ Ba
19/12/2017
08:00 Management & Sale Management Program Trainee 2018. (Cả ngày)

- Đại biểu có giấy mời

- Tập đoàn Nestle’

- Sinh viên đăng ký

Hội trường TS. Nguyễn Quang Phục

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC