LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2018 đến ngày 25/02/2018  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
18/02/2018
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 14 đến 20 tháng 02 năm 2018)

 *

* *
Thứ Hai
19/02/2018
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 14 đến 20 tháng 02 năm 2018)

 *

* *
Thứ Ba
20/02/2018
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 14 đến 20 tháng 02 năm 2018)

 *

* *
Thứ Tư
21/02/2018
Thứ Năm
22/02/2018
Thứ Sáu
23/02/2018
09:00 Gặp mặt đầu năm Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 CBVC, người lao động Trường

Hội trường Hiệu trưởng
Thứ Bảy
24/02/2018
Chủ nhật
25/02/2018

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC