LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/06/2017 đến ngày 04/07/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
27/06/2017
08:00 Hội nghị UBKT Đảng ủy Đại học Huế mở rộng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 * Đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
* Đại học Huế:
- Đại diện Thường trực Đảng ủy;
- Ủy viên UBKT Đảng ủy;
- Văn phòng Đảng ủy: Chánh Văn phòng và chuyên viên theo dõi công tác kiểm tra, giám sát.
* Các đảng ủy cơ sở trực thuộc:
- Đại diện Ban Thường vụ đảng ủy;
- Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. Đ/c Trần Văn Thành, Chủ nhiệm UBKT
09:30 Họp giao bao khoa Tài chính - Ngân hàng

 CBGV khoa Tài chính - Ngân hàng

Văn phòng khoa TS. Trần Thị Bích Ngọc
14:00 Họp Hội đồng chuyên môn các môn Lý luận chính trị

- PGS. TS. Trần Văn Hòa

- TS. Hà Thị Hằng

- PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
28/06/2017
07:30 Hội thảo khoa học khoa Kinh tế chính trị: "Quán triệt văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học".

 - Đại biểu khách mời

- CBGV khoa Kinh tế chính trị

- CBGV quan tâm

Phòng họp TS. Hà Thị Hằng
14:00 1. Đoàn Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.
2. Họp Tập thể lãnh đạo Đại học Huế: Giới thiệu các Phó Giám đốc ĐHH từ nhân sự tại chổ ngoài quy hoạch.

1. Đoàn giám sát (theo QĐ); Đại học Huế: - Ban thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB ĐHH; Trưởng ban thanh tra nhân dân; Chánh, Phó chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH và các chuyên viên có liên quan

2. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHH; Chủ tịch Hội đồng ĐHH; Ban giám đốc ĐHH

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi 1. Ông Nguyễn Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng đoàn Giám sát và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; 2. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHH
15:00 Họp giao ban khoa QTKD

 CBGV khoa QTKD

Văn phòng khoa PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
Thứ Năm
29/06/2017
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Bí thư Đảng ủy; Ban giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB trường; Giáo sư, Phó giáo sư; Tiến sĩ Khoa học(Xem danh sách tại đây)

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
09:00 Họp giao ban khoa HTTTKT

 CBGV khoa HTTTKT

Văn phòng khoa TS. Hoàng Triệu Huy
09:00 Họp khoa Kinh tế và Phát triển để đánh giá và xét thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017.

 CBGV khoa Kinh tế & Phát triển

Văn phòng khoa PGS.TS Bùi Đức Tính
10:00 Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế

 * Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đại diện VP Ban Cán sự Đảng, Vụ Tổ chức cán bộ.
* Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;
* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế;
- Ban Giám đốc;
- Tổ công tác lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế;

Hội trường tầng 2, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
14:00 Nghiệm thu chủ trì đề tài NCKH cấp ĐHH của ThS. Lê Quang Trực

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc - Chủ tịch HĐ
Thứ Sáu
30/06/2017
08:00 Hội nghị Giao ban công tác KHCN&MT Đại học Huế quý II năm 2017

 - TS. Trương Tấn Quân

- Trưởng phòng KH, CN & HTQT

- Cán bộ theo dõi công tác quản lý khoa học

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Nhập học cao học K18 tại Huế đợt 1

 - Phòng ĐTSĐH

- Phòng KH - TC

100 - Phùng Hưng Phòng ĐTSĐH
15:00 Nghiệm thu chủ trì đề tài NCKH cấp ĐHH của TS. Lê Thị Phương Thảo

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
01/07/2017
Chủ nhật
02/07/2017
Thứ Hai
03/07/2017
Thứ Ba
04/07/2017

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC