LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 24/08/2017 đến ngày 31/08/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
24/08/2017
08:00 Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Họp Tiểu ban Cơ sở vật chất chuẩn bị đánh giá ngoài.

 Thành phần theo Quyết định

Phòng họp ThS. Nguyễn Thanh Hùng
14:00 Họp Tiểu ban Khánh tiết chuẩn bị đánh giá ngoài

 Thành phần theo Quyết định

Phòng họp ThS. Bùi Văn Chiêm
Thứ Sáu
25/08/2017
08:00 Họp Tiểu ban Tham quan khảo sát chuẩn bị đánh giá ngoài

 Thành phần theo Quyết định

Phòng họp PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
08:00 Đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa cho NCS Nguyễn Đức Quân

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng B5.2 Chủ tịch Hội đồng
16:00 Nghiệm thu bàn giao gói thầu mua mới máy vi tính và cài đặt nâng cấp hệ thống phần mềm phòng máy tính.

 - PGS.TS. Trần Văn Hòa

- PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

- ThS. Nguyễn Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Van Lạc

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

- CN. Trần Hà Thành Trung

- CN. Nguyễn Quốc Đạt

- ThS. Võ Thị Phương Hà

- Và đơn vị cung cấp

Phòng máy A5.1 PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Bảy
26/08/2017
Chủ nhật
27/08/2017
Thứ Hai
28/08/2017
Thứ Ba
29/08/2017
Thứ Tư
30/08/2017
Thứ Năm
31/08/2017

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC