LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 18/11/2019 đến ngày 25/11/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Hai
18/11/2019
08:00 Lễ Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

 - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức;
- Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân đang công tác và nghỉ hưu tại thành phố Huế.

* Đại diện tập thể và các cá nhân được khen thưởng.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
14:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng phòng TCHC

-  Ban giám hiệu
- Trưởng phòng TC-HC

Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
15:00 Họp hội đồng xét điều kiện Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 5 tại Huế

-  Ban giám hiệu

Trưởng khoa: QTKD, KT&PT

- Trưởng phòng: ĐTSĐH, KT&ĐBCLGD, KH-TC

Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
16:00 Họp Ban Tổ chức Chương trình Sinh viên khỏe năm 2019

 Chủ tịch Hội Sinh viên

Phòng họp 1.7, Đại học Huế Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế
18:30 Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đại biểu có giấy mời

- Toàn thể CB, VC, NLĐ Trường

- Đại diện sinh viên

Trung tâm văn hóa thành phố - 65 Trần Hưng Đạo – TP. Huế Hiệu trưởng
Thứ Ba
19/11/2019
Thứ Tư
20/11/2019
08:00 Khoa QTKD tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đại biểu mời
- CBGV khoa QTKD

Văn phòng khoa Trưởng khoa
08:00 Khoa KTCT tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đại biểu mời
- CBGV khoa KTCT

Văn phòng khoa Trưởng khoa
08:00 Khoa HTTTKT tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đại biểu mời
- CBGV khoa HTTTKT

Văn phòng khoa Trưởng khoa
08:30 Khoa TC-NH tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đại biểu mời
- CBGV khoa TC-NH  

Văn phòng khoa Trưởng khoa
08:30 Khoa KT&PT tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đại biểu mời
- CBGV khoa KT&PT

Văn phòng khoa Trưởng khoa
09:00 Khoa KT-KT tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đại biểu mời
- CBGV khoa KT-KT

Văn phòng khoa Trưởng khoa
Thứ Năm
21/11/2019
15:00 Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng liên kết (Rennes)

 Thành viên Hội đồng theo quyết định

Phòng họp PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
17:00 Chung kết cuộc thi “Micro vàng – Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng”

 - Đại biểu mời;

- Ban tổ chức;

- Sinh viên tham gia.

Hội trường Nhà Hành chính Ban tổ chức
Thứ Sáu
22/11/2019
08:00 Làm việc với Trường Cảnh sát nhân dân I

- Đại diện Ban giám hiệu
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Phòng họp Đại diện Ban giám hiệu
08:00 Hội đồng thuyết minh đề tài KHCN cấp trường của giáo viên (khoa QTKD) năm 2020

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Văn phòng khoa Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
23/11/2019
09:00 Hội thảo giới thiệu "Chương trình thực tế Hướng nghiệp khởi sự kinh doanh tại Singapore"

- Ban CTHSSV ĐHH

- Lãnh đạo phòng CTSV

- Sinh viên tham gia

Hội trường Nhà Hành chính Ban CTHSSV ĐHH
Chủ nhật
24/11/2019
07:00 Chung kết sàn giao dịch chứng khoán ảo – FESE 2019

- Đại biểu mời;

- Ban tổ chức;

- Sinh viên tham gia.

Hội trường Nhà Hành chính Ban tổ chức
08:00 Công bố Quyết định đi thực tập cuối khóa cho sinh viên các lớp khóa 51 Liên thông, Bằng 2 và các khóa trước hệ chính quy

- Phòng ĐTĐH, Khoa QTKD, Khoa KT-KT,

Giảng viên hướng dẫn, Trợ lý giáo vụ,

- Sinh viên đi thực tập

Khoa KT-KT phòng B1.1; Khoa QTKD phòng B1.2 BCN khoa KT-KT, QTKD
13:00 Đại hội đại biểu Liên chi đoàn khoa HTTTKT nhiệm kỳ 2019 – 2022

-  Đại biểu mời
- Đại biểu triệu tập

Hội trường nhà Hành chính Bí thư liên chi đoàn khoa HTTTKT
Thứ Hai
25/11/2019

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC