Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống đạo văn  (14/03/2017)

Trường Đại Kinh tế Huế đưa hệ thống chống đạo văn vào hoạt động »


Hướng dẫn đăng kí thành viên website tài nguyên số  (15/01/2017)

Địa chỉ website http:tainguyenso.hce.edu.vn . Để download được tài liệu thì người dùng phải đăng kí thành viên. »Giới thiệu sách