Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kinh tế có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường. Ngày 04/01/2010, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Hành chính – Tổng hợp trực thuộc Đại học Kinh tế. Khi mới thành lập, Trung tâm gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, con người, kinh phí. Tới nay Trung tâm Thông tin – Thư viện có nhiều đổi mới: Được cải thiện về cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, vốn tài liệu thông tin khá phong phú, đa dạng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường; Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng được nâng cao được đào tạo... »


Tin tức sự kiện

Chương trình học bổng song phương Bỉ dành cho ứng viên Việt Nam  (01/10/2014)

Chương trình học bổng song phương Bỉ của Chính phủ Bỉ dự kiến cấp 30 suất học bổng thạc sĩ toàn phần cho các ứng viên Việt Nam. »


Thông báo Về việc sử dụng CSDL điện tử  (06/06/2014)

Nhằm tăng cường CSDL điện tử đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong công tác dạy, học và nghiên cứu khoa học, trong thời gian qua, Trung tâm... »Giới thiệu sách