Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kinh tế có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường. Ngày 04/01/2010, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Hành chính – Tổng hợp trực thuộc Đại học Kinh tế. Khi mới thành lập, Trung tâm gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, con người, kinh phí. Tới nay Trung tâm Thông tin – Thư viện có nhiều đổi mới: Được cải thiện về cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, vốn tài liệu thông tin khá phong phú, đa dạng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường; Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng được nâng cao được đào tạo... »


Tin tức sự kiện

Hướng dẫn đăng nhập website Thư viện số http://thuvienso.hce.edu.vn  (23/01/2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của CBGV, sinh viên toàn trường; nay Trung tâm Thông tin - Thư viện đã cung cấp Tài khoản đăng nhập trang Thư viện... »


13 đề tài thuộc Đại học Huế đạt giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam  (10/01/2015)

Bộ GD&ĐT vừa công bố quyết định khen thưởng sinh viên và giảng viên trẻ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học giành giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm... »Giới thiệu sách