Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Thông báo sử dụng Bộ sưu tập số Dspace  (18/10/2016)

Để hỗ trợ tốt hơn cho giảng viên và sinh viên được tiếp cận với nguồn tài liệu nội sinh (khóa luận, luận văn, luận án, bài giảng,...)mọi lúc, mọi nơi. »


Chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices  (14/09/2016)

MERGING VOICES là một dự án trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ – Key Action 1 International Credit Mobility được Cộng đồng Châu Âu tài trợ và do Đại học NOVA de Lisboa, Bồ... »Giới thiệu sách