Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Học bổng chính phủ Úc tại Việt Nam năm 2016  (24/02/2016)

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ trao cho thế hệ tương lai các nhà lãnh đạo toàn cầu có cơ hội học tập, nghiên... »


Bộ Giáo dục tuyển 1.300 người đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài  (18/02/2016)

Đối tượng tuyển là giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc tại các đại học, học viện; sinh viên mới tốt nghiệp đại học, học viên mới tốt nghiệp... »Giới thiệu sách